Zijn er kosten verbonden aan deelname van de toelatingsprocedure?

Zijn er kosten verbonden aan deelname van de toelatingsprocedure?

Ja, die bedragen 35 euro en dienen voor het inzenden van je aanmelding op bankrekening NL06ABNA 0535876661 t.n.v. E. van Keulen o.v.v. ‘examengeld PSA +je naam’ te zijn bijgeschreven.

Terug naar de FAQ
© Portretschool Amsterdam 2024 - Algemene Voorwaarden