Hoe verloopt de toelating voor seizoen 2023/2024?

Hoe verloopt de toelating voor seizoen 2023/2024?

Omdat niet alle plaatsen in de eerste ronde zijn opgevuld, volgt een tweede aanmeldronde.

TWEEDE RONDE

  • Aanmelden: je meldt je aan voor de toelatingsprocedure per aanmeldformulier (aanmelding opleiding, cursuscode: OPL23/24), uiterlijk vóór donderdag 31 augustus ’23 als je mee wilt doen aan de tweede ronde (zie hieronder voor uitleg over eerste en tweede ronde). Voor het formulier klik hier.
  • Deelname aan de toelatingsronde kost 35 euro en dient voor het inzenden van je aanmelding op bankrekening NL06ABNA 0535876661 t.n.v. E. van Keulen o.v.v. ‘examengeld PSA +je naam’ te zijn bijgeschreven.
  • Je krijgt een bevestiging per email dat ik je voorlopige aanmelding heb ontvangen. Daarna krijg je een mail waarin ik je verzoek om foto’s van je werk en een motivatiebrief op te sturen (zie hiervoor ook het vorige punt ”wat zijn de toelatingseisen?”).
  • UITERLIJK zaterdag 2 september 2023 opsturen foto’s en motivatiebrief voor Opleiding Portretschool Amsterdam!!!
  • Als je foto’s en motivatiebrief in goede orde zijn ontvangen, krijg je hier een bevestigingsmail over.
  • Uitslag tweede ronde: woensdag 6 september ’23. Je krijgt per mail bericht of je wel of niet bent toegelaten.

 

 

© Portretschool Amsterdam 2024 - Algemene Voorwaarden