Hoe verloopt de toelating voor seizoen 2022/2023

Hoe verloopt de toelating voor seizoen 2022/2023?

Indien niet alle plaatsen in de eerste ronde worden opgevuld, volgt een tweede aanmeldronde. Er zijn momenteel nog plekken beschikbaar bij de opleiding die start in november 2022, dus er vindt een tweede aanmeldingsronde plaats. (Update van donderdag 6 oktober ’22).

Let op, uiterlijke inzenddatum aanmelding 2e ronde donderdag verlengd naar donderdag 27 oktober 2022!!

TWEEDE RONDE 

  • Aanmelden: je meldt je aan voor de toelatingsprocedure per aanmeldformulier (aanmelding opleiding, cursuscode: OPL22/23), vóór donderdag 27 oktober 2022 als je mee wilt doen aan de tweede ronde (zie hieronder voor uitleg over eerste en tweede ronde). Voor het formulier klik hier.
  • Deelname aan de toelatingsronde kost 35 euro en dient voor het inzenden van je aanmelding op bankrekening NL06ABNA 0535876661 t.n.v. E. van Keulen o.v.v. ‘examengeld PSA +je naam’ te zijn bijgeschreven.
  • Je krijgt een bevestiging per email dat ik je voorlopige aanmelding heb ontvangen. Daarna krijg je een mail waarin ik je verzoek om foto’s van je werk en een motivatiebrief op te sturen (zie hiervoor ook het vorige punt ”wat zijn de toelatingseisen?”).
  • UITERLIJK zaterdag 29 oktober 2022 opsturen foto’s en motivatiebrief voor Opleiding Portretschool Amsterdam!!!
  • Als je foto’s en motivatiebrief in goede orde zijn ontvangen, krijg je hier een bevestigingsmail over.
  • Uitslag tweede ronde: maandag 31 oktober ’22. Je krijgt per mail bericht of je wel of niet bent toegelaten.
Terug naar de FAQ

 

 

© Portretschool Amsterdam 2022 - Algemene Voorwaarden