Hoe verloopt de toelating voor seizoen 2020/2021

Hoe verloopt de toelating voor seizoen 2020/2021?

Inmiddels is er een volledige nieuwe groep gevormd voor seizoen 2020/2021. Dus er volgt geen tweede aanmeldronde in  september ’20.

EERSTE RONDE (mogelijk enige ronde!)

  • Aanmelden: je meldt je aan voor de toelatingsprocedure per aanmeldformulier (aanmelding opleiding, cursuscode: OPL20/21), vóór donderdag 18 juni 2020 als je mee wilt doen aan de eerste ronde (zie hieronder voor uitleg over eerste en tweede ronde). Voor het formulier klik hier.
  • Deelname aan de toelatingsronde kost 35 euro en dient voor het inzenden van je aanmelding op bankrekening NL06ABNA 0535876661 t.n.v. E. van Keulen o.v.v. ‘examengeld PSA +je naam’ te zijn bijgeschreven.
  • Je krijgt een bevestiging per email dat ik je voorlopige aanmelding heb ontvangen. Daarna krijg je een mail waarin ik je verzoek om foto’s van je werk en een motivatiebrief op te sturen (zie hiervoor ook het vorige punt ”wat zijn de toelatingseisen?”).
  • UITERLIJK zaterdag 20 juni 2020 opsturen foto’s en motivatiebrief voor Opleiding Portretschool Amsterdam!!!
  • Als je foto’s en motivatiebrief in goede orde zijn ontvangen, krijg je hier een bevestigingsmail over.
  • Uit deze aanmeldingen worden de leerlingen gekozen voor het nieuwe studiejaar.
  • Uitslag eerste ronde: uiterlijk donderdag 25 juni 2020. Je krijgt per mail bericht of je wel of niet bent toegelaten.
  • Als je bent toegelaten dan krijg je een factuur voor een aanbetaling van je cursusgeld van € 295,-.

Alleen indien niet alle plaatsen in de eerste ronde worden opgevuld, volgt een tweede aanmeldronde (eerste week september ’20). Daar wordt dan op deze pagina en via de nieuwsbrief melding van gedaan (aanmelden nieuwsbrief kan hier).

Over de uitslag van de toelating is geen beroep mogelijk.

Terug naar de FAQ

 

© Portretschool Amsterdam 2020 - Algemene Voorwaarden