Als je in het tweede of derde jaar van de opleiding zit, krijg je dan les op een andere dag?

Als je in het tweede of derde jaar van de opleiding zit, krijg je dan les op een andere dag?

Nee, je houdt de dag waar je voor bent aangenomen. Dit om zo min mogelijk geschuif voor iedereen te veroorzaken.

© Portretschool Amsterdam 2024 - Algemene Voorwaarden