Hoe verloopt de toelating voor seizoen 2018/2019?

Hoe verloopt de toelating voor seizoen 2018/2019?

Omdat er nog één plek open is volgt er een tweede aanmeldronde!

TWEEDE RONDE

  • Aanmelden: je meldt je aan voor de toelatingsprocedure per aanmeldformulier (aanmelding opleiding, cursuscode: OV1718), vóór donderdag 6 september 2018 als je mee wilt doen aan de tweede ronde. Voor het formulier klik hier.
  • Deelname aan de toelatingsronde kost 25 euro en dient voor het inzenden van je aanmelding op bankrekening NL06ABNA 0535876661 t.n.v. E. van Keulen o.v.v. ‘examengeld PSA +je naam’ te zijn bijgeschreven.
  • Je krijgt een bevestiging per email dat ik je voorlopige aanmelding heb ontvangen. Daarna krijg je een mail waarin ik je verzoek om foto’s van je werk en een motivatiebrief op te sturen (zie hiervoor ook het vorige punt ”wat zijn de toelatingseisen?”).
  • UITERLIJK zaterdag 8 september 2018 opsturen foto’s en motivatiebrief voor Opleiding Portretschool Amsterdam!!!
  • Als je foto’s en motivatiebrief in goede orde zijn ontvangen, krijg je hier een bevestigingsmail over.
  • Uitslag tweede ronde: uiterlijk maandag 10 september 2018. Je krijgt per mail bericht of je wel of niet bent toegelaten.

Over de uitslag van de toelating is geen beroep mogelijk.

Terug naar de FAQ

 

© Portretschool Amsterdam 2019 - Algemene Voorwaarden